Det saknas platser inom vård- och omsorgsboendena i Botkyrka

Motion: (M)
Titel: Inför Trygghetsboenden i kommunen
Motionär: Kia Hjelte och Jimmy Baker
Daterad: 2012-02-23
Ladda ned hela motionen här