Det interkulturella perspektivet behövs i polisstyrelsen!

PRESSMEDDELANDE 2012-05-15: Klicka här för att ladda ned dokumentet.

Regeringen har förordnat Jimmy Baker, kommunalråd i Botkyrka för Moderaterna till att ingå i polisstyrelsen Stockholms Län. Detta innebär att Botkyrka kommun nu har två representanter i styrelsen, en från vartdera block.

– Jag är uppriktigt hedrad och ödmjuk inför uppgiften. Nu när Botkyrka fördubblar sin representation så kommer vår möjlighet att få ett inflytande på polisens arbete och lyfta Botkyrka-perspektivet att öka, säger Jimmy Baker (M), kommunalråd.

– Jag kommer att prioritera främst tre frågor i polisstyrelsen. Den ena är att få in det interkulturella perspektivet; polisen måste bli ännu bättre på att förstå och bemöta t.ex. våra Botkyrkabors olika behov och perspektiv. I internationella kommuner som Botkyrka så är det särskilt viktigt att polisen har ”generic skills” kring ex. språk, kultur och religion. Den andra frågan rör bemötandet, det är viktigt att det finns representanter i poliskåren som de boende kan relatera till och känna ett förtroende för. Därför bör polisen särskilt försöka rekrytera nya aspiranter från t.ex. Fittja, Norsborg eller Tumba. Den tredje frågan är vikten av att arbeta förebyggande, i samarbete med skolor, fritidsgårdar, socialförvaltningar och frivilligorganisationer, avslutar Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare
willy.viitala@moderat.se
0708-89  18 31