Det handlar om jobben

Moderaternas arbetsmarknadspolitik handlar i grunden om att skapa förutsättningar för människor att försörja sig själva. Genom en kvalitativ utbildning för alla åldrar, kombinerat med ett stort och varierat arbetsutbud, skapas möjligheten för fler Botkyrkabor att i större utsträckning stå för sin egen försörjning.

Under alltför lång tid har Botkyrka misslyckats med att skapa tillräckliga förutsättningar för
invånarna att komma i arbete. Arbetslösheten i kommunen är hög, högre än genomsnittet i
riket, arbetslösheten ökar och de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer allt längre ifrån ett arbete.

Moderaterna vill reformera arbetsmarknads- och vuxenutbildningspolitiken i Botkyrka kommun genom att fokusera på att skapa fler arbetstillfällen, forma en politik för de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden samt bygga en förvaltning som ser och stöder människors enskilda behov till utbildning och möjlighet till egen försörjning. Individen ska alltid stå i centrum i arbetsmarknadspolitiken.

Vi är öppna för en ökad konkurrensutsättning inom nämndens verksamhetsområden, kommunen som aktör bör därför framöver sträva efter att kunna erbjuda ett mer specialiserat utbud.