Det finns ingen ”pensionärsskatt”

(Publicerad i Mitt i Botkyrka/Salem 20 maj 2008)

Christina Zedell och socialdemokraterna försöker lura och skrämma äldre människor genom att i insändare mm. hävda att att ”den borgerliga regeringen har infört en pensionärsskatt…” och att den med regeringens försorg höjs under 2008.

Det finns inget som heter pensionärsskatt. Och det vet förmodligen Christina Zedell också.

Det hon och socialdemokraterna syftar på är det jobbskatteavdrag som regeringen infört i två steg och som innebär att alla som arbetar och har arbetsinkomster får sänkt skatt, dvs. mer kvar i plånboken. Genom bland annat jobbskatteavdrag har arbetsmarknaden fått en välbehövlig skjuts, fler människor har ett arbete att gå till och kan nu försörja sig själva.

Fler i arbete innebär att pensionerna kommer att höjas – det är så vårt pensionssystem fungerar. För 2008 bedöms den årliga allmänna pensionsökningen bli c:a 4000 kr och för 2009 c:a 6000 kr. Det är en klar förbättring jämfört med tex. år 2005, då socialdemokraterna satt vid makten – då ökade pensionerna med c:a 2000 kr.

Högre pensioner är inte det enda resultatet av regeringens politik. Ytterligare förbättringar som görs för de äldre är exempelvis tandvårdsreformen, en värdighetsgaranti inom vård- och omsorg, fritt-val-reformen inom äldreomsorg, satsning på fler äldreboenden och stor satsning på anhörigvård. Dessutom höjs bostadstilläggen och regeringen har instiftat s.k. stimulanspengar för att öka sociala aktiviteter inom äldreboenden, utveckling av måltidssituationen och förbättring av demensvården.

Alliansregeringen prioriterar arbetslinjen och snart kommer ytterligare jobbskatteavdrag för alla som arbetar. Detta kommer leda till ytterligare förändringar i positiv riktning för pensionärerna. En framgångsrik sysselsättningspolitik är nyckeln till förbättringar i samhället, även för de äldre eftersom tillväxt skapar resurser till välfärden. Fler i arbete ger mer att dela på.

Så, Christina Zedell – ditt snack om någon ”pensionärsskatt” är inget annat än ett försök att vilseleda och skrämma människor.

Jimmy Baker
Kretsordförande och biträdande gruppledare (m)