Tennisen måste ges förutsättningarna att finnas kvar!

En het fråga är tennisens förutsättningar i Botkyrka. Vi Moderater har lagt en motion där vi vill att man ser över förutsättningarna för tennisen i Botkyrka och att man ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta en lämplig plats, centralt belägen i Tumba, för att kunna bygga en tennishall på.

Allt föranleds av att Tumba Tennis hall, Pelletäppan, är i ett så dåligt skick att hallen måste stängas och rivas. Man har gjort en utredning som visar tydligt på att tennisen fyller en viktig funktion här i Botkyrka, inte minst för att den har ett folkhälsovärde, men även för att den är en jämställd idrott, en mångkulturell idrott, en av de idrotter som även lyckas bra med att locka både flickor och pojkar.

Trots att problemen varit kända länge har majoriteten inget alternativ att erbjuda klubben.