Det ena behöver inte utesluta det andra!

Vi har, på Kultur och fritidsnämnden den 18/6, tyckt till kring flera intressanta frågor, kring bl.a.

– Företagsklimatet
– Badanläggning utomhus
– Konstfrusen utomhusisbana

Läs mer här