Den som är satt i skuld är icke fri

flygblad-2010-04-21-skuld-icke-fri-webNästan 30 % av all verksamhet betalas nu genom olika bidrag från staten och andra kommuner till Botkyrka kommun. Kommunens låneskuld har mer än fördubblats på kort tid. Varje Botkyrkabos egen del av denna skuld har därmed fördubblats till svindlande 51 968 kr per person.

Ladda ned flygbladet här