Den samlade oppositionen inbegriper inte SD!

PRESSMEDDELANDE 2012-02-28: klicka här för att ladda ned dokumentet.

Inför varje kommunstyrelse bereds oppositionen möjlighet att träffa kommundirektören, ekonomichefen m.fl. för att kunna ställa frågor kring föreliggande ärenden. Ordningen har, fram tills nu, varit att hela oppositionen varit med på dessa träffar.

Sedan valet 2010 så har dock Sverigedemokraterna tagit tre mandat i kommunfullmäktige och har därigenom även fått rätt att få information på samma sätt som alla andra oppositionspartier.

– Efter valet 2010 ingick M+FP+KD+TuP+BP en valteknisk samverkan för att fördela oppositionens politiska resurser och förtroendeuppdrag. Vi såg inte SD som en tänkbar del av en sådan uppgörelse. Det känns därför naturligt att de partier som ingick en valteknisk samverkan efter valet 2010 har gemensamma oppositionsträffar. I det sällskapet bör ett parti som Sverigedemokraterna aldrig beredas tillträde tillsammans med de partier som, till skillnad från dem, faktiskt respekterar alla människors lika värde. SD har därför erbjudits möjligheten att ta del av informationen inför kommunstyrelsen vid ett annat tillfälle, säger Jimmy Baker oppositionsråd (M).

– Sedan jag blev nytt oppositionsråd i november 2011 har jag och Moderaterna varit tydliga med att ta avstånd från den främlingsfientlighet och rasism som Sverigedemokraterna står för, såväl i riket som lokalt. Vi kommer aldrig att hitta en samsyn med, eller på något sätt samarbeta med partier som SD, understryker Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Oppositionsråd (M)
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31