Demokratin (s)ätts på undantag

När det gäller flyktingmottagandet i Botkyrka kommun förefaller majoritetspartierna
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vara villiga att kringgå såväl gällande lagstiftning som en öppen, demokratisk och offentlig dialog.

Bakgrunden är att den rödgröna regeringen, genom tvingande lagstiftning, har tilldelat Botkyrka ytterligare 158 personer inom ramen för det svenska flyktingmottagandet. Vi moderater menade då på att Botkyrka, precis som Södertälje, borde ha undantagits från kravet eftersom kommunen redan idag har ett högt mottagande (via *EBO-praxisen i utlänningslagen).

Vi moderater i Botkyrka har länge velat avskaffa EBO, då den leder till negativa effekter för kommuner som exempelvis Botkyrka, Södertälje och Malmö.

När kommunen, genom den styrande majoritetens S+V+MP direktiv, tog Ulfsbergsgården i Tullinge i besittning i februari så gjorde man det utan att ha ett giltigt bygglov och utan något intresse av att först anordna ett samråd med grannarna.

Majoritetens agerande skapar ju i sig konflikter och bidrar till försämrade chanser till ett gott mottagande vid de berörda platserna (Brantbrink och Ulfsbergsgården).

Medvetet så bryter ni mot plan- och bygglagen (PBL). När en vanlig medborgare vill uppföra en stödmur, bygga ut sin altan eller ett inglasat uterum så kräver kommunen att den enskilde ska ansöka om bygglov och att det ska gå rätt till. En process som kostar både tid och pengar.

Vi moderater anser att kommunen ska föregå med gott exempel och följa samma regler och riktlinjer som man kräver av andra, såväl privatpersoner som företag.

Nu har kommunen, helt under radarn, dragit igång etablering av modulbostäder för
mottagande i en annan del av Tullinge, i närheten av Brantbrink (Bertheliusvägen). Utan bygglov, utan grannhörande, utan formella politiska beslut.

Oroliga medborgare har hört av sig och har i kontakter med Socialdemokraterna och flera tjänstemän fått bekräftat att ”det är Socialdemokraternas Ebba Östlin som tagit beslutet och att inga formella beslut finns om vare sig bygglov eller i någon nämnd om att genomföra åtgärderna”.

Den styrande majoriteten S+V+MP kör alltså över samtliga grannar – igen! Man struntar i gällande lagstiftning (PBL) och man bryr sig inte ens om att föra upp ärendena på den offentliga dagordningen för beslut.

I Samhällsbyggnadsnämnden var Moderaterna det enda partiet som yrkade bifall till en
boendelösning i utkanten av Eriksbergs industriområde (av privata aktörer) som hade kunnat inrymma samtliga 158 personer. En lösning som inte hade kostat kommunen något, inte stört någon och samtidigt varit ett bra läge för de som skulle flytta in, med närhet till kollektivtrafik, mataffär och kommunal service. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot.

I kommunens Upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun kan man läsa:

Direktupphandling innebär upphandling utan att skriftliga anbud tas in. Denna upphandlingsform får endast användas om ramavtal saknas, och att de beloppsgränser som är fastställda i lag inte överskrids. Lågt värde ska i kommunen vara belopp som understiger 15 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster, om inte annat framgår av lag. (2012 motsvarar detta ca 569 000 kr för VA-avdelningen och 284 000 kr övriga)

Tio miljoner kronor för modulbostäderna i Brantbrink menar vi är en större avvikelse ifrån de värden som anges ovan.

När vi granskar ärendet till kommunstyrelsen kan vi dessutom konstatera att det från början saknades handlingar som rör ärendet. Handlingar som vi i oppositionen fått tillsända via medborgare som krävt att få ut dessa från ansvariga handläggare på kommunen. Det är först efter vi sedan väckt frågor kring detta på oppositionsträffen som handlingarna kompletterades digitalt.

Det är vidare direkt stötande att kommunstyrelsens ordförande i beslutssatsen formulerar sig som att ”kommunstyrelsen” har fattat beslutet i ärendet.

Vi moderater kan inte på något sätt stå bakom detta och tar vidare kraftfullt avstånd ifrån KSO:s direkt odemokratiska sätt att hantera frågan!

Jimmy Baker
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson