Delegationsärenden: Modulbostäder Brantbrink

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-04-11
Ärende: 87
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Delegationsärenden: Modulbostäder Brantbrink (KS/2016:176)
Klicka här för att ladda ner yrkandet.