Delårsrapport med orosmoln

Sverige och Botkyrka kommun är fortfarande, vilket de senaste åren har visat, gynnade av att ha haft en stark och enad alliansregering som har prioriterat ordning och reda i statsfinanserna, prioriterat arbetslinjen och infört reformer som jobbskatteavdragen, ROT, RUT och sänkt restaurangmoms samt arbetsgivaravgifter.

Det är fler som jobbar och betalar skatt och Sverige står idag ännu mycket starkt, omgivet av länder som får skära ner i offentlig sektor.

Tyvärr riskeras nu allt detta av en historiskt svag minoritetsregering utan ett tydligt förändringsmandat från väljarna.

Gällande ett tilläggsanslag till Socialnämnden för inköp av bostadsrätter, så förstår vi det akuta behovet som föranleder åtgärden. Vi kan därför stå bakom densamma, trots att vår principiella hållning är att den här typen av boende i första hand skall ordnas i allmännyttan eller genom förhyrning hos privata aktörer.

Vi står bakom att nämnderna ska hämta hem de prognosticerade underskotten. Det finns alltid effektiviseringspotential i socialdemokratiskt styrda kommunala organisationer.

Vi vill i övrigt framhålla det positiva i utökningen av, samt överskottet i, exploateringsenheten. En ökad självfinansieringsgrad vid investeringar är bra och något som vi har påtalat länge.