Delårsrapport 2 kommunen

Ekonomin det närmaste ser allt annat än ljus ut och även om prognosen nu inte visar ett lika stort underskott som vi trodde från början tack vare extra statsbidragen. Behovet av effektiviseringar kvarstår. Vårt fortsatta budskap har varit och förblir ”fokusera resurserna till det som är välfärdens kärna”, vi måste skala ner och avveckla det som inte är kritisk viktig verksamhet.

Skattekraften och arbetslösheten fortsätter halka efter övriga riket. Nu ser det ut att bli 2 % sämre skattekraft mot rikssnittet. Vi moderater har i många år upprepat våra förslag om att förbättra skattekraften och minska beroendet av utjämningssystemen. De två främsta förslagen är betydligt fler exploateringar i attraktiva och/eller sjönära lägen. Det andra är olika åtgärder för att minska flyktingmottagandet och trångboddheten. Vi behöver fler invånare som kan betala skatt att flytta till kommunen.

I fråga om arbetslösheten behöver vi bli mycket bättre på att ge kommunens företag förutsättningarna för att kunna expandera och anställa fler.

Befolkningsprognoserna för vissa åldersgrupper sviktar. Det får bl.a. konsekvenser som att utbyggnaden av våra olika skolor (i alla åldrar) bromsas in eller läggs på is.

Helårsprognosen för resultatet totalt är ca 300 miljoner kronor. Nämnderna ser dessutom ut att gå med överskott med 145 miljoner. En del av detta är förstås statliga medel för covid-epidemin. Vi ser det ändå som att verksamheterna är underfinansierade eller så finns det ett fortsatt tydligt utrymme för en skattesänkning.

Investeringstakten har vid slitet av september uppgått till 235 miljoner kronor, ändå hoppas vi kunna nå 660 miljoner kronor innan året är slut. Det får ses som tveksamt och något behöver följas upp i januari/februari.