Delårsrapport 1 2019 – kommunstyrelsen

Vi kan snabbt konstatera att trots kommunens mångåriga insatser för att höja valdeltagandet resulterade det i minskning med hänvisning till förra veckans Europaval, med hela 0,88 %. Dessutom minskade valdeltagandet i samtliga kommundelar i höstens kommunalval, utom i Alby och i Vårsta. När det gäller just Alby och Vårsta kan lika gärna starka personalvalskandidater ligga bakom det ökande valdeltagandet, snarare än kommunens insatser.

Det är inget annat än underkänt. I vår budget avsatte vi betydligt mindre än mittenmajoriteten på extra valinsatser, (630 000 kr mindre).

Det är vidare märkligt att vi ska ändra ett mål från 45 % valdeltagande (som är ett ännu större misslyckande än ”ökar) till (”ökar) hela åtta dagar efter valdagen. Vad är syftet med det? Ska det se bättre ut i efterhand?

Vi är fortsatt motståndare till rekryterandet och användandet av valinformatörer, då vi har själva sett problem med dessa i samtliga valrörelser när de har använts (inklusive i höstas). Vi menar på att ingen person kan, i alla lägen och på direkta frågor, förhålla sig helt neutral och objektiv. Särskilt inte om man arbetar mot sin egen förening.

Det andra vi finner anmärkningsvärt är att antalet årsarbetare går från 207 till 213. Med tanke på kommande effektiviseringsbeting och den uttalade ambitionen att hitta 10 % på de centrala förvaltningarna, bord väl antalet årsarbetare snarare minskas ner till ca 186 tjänster istället? En ökande personalkostnad på 6,6 miljoner kronor? Men det kanske är ett arv från den förre kommundirektören?

Slutligen är uppfyllelsen för mål 7:1a mycket bekymmersam. Vi har kunnat konstatera att personalomsättningen (på KLF och andra förvaltningar) bland chefstjänstemän och strategiskt viktiga medarbetare varit väldigt hög de senaste åren. På ex. UF har nästan hela ledningen bytts ut på ett par år. Men även det kanske är ett arv från den förre kommundirektören?