Delårsrapport 1 2016

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-06-07
Ärende: 119
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Delårsrapport 1 (KS/2016:431)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.