Debatt: Inga språkkrav i Botkyrkas omsorg förrän nu

Majoriteten i Botkyrka kommun har beslutat att införa språkkrav på nyanställda inom vård och omsorg samt förskoleverksamhet. Men ännu saknas svar på hur detta ska ske och vad händer med dem som inte klarar av språkutbildningen, skriver Stina Lundgren (M), oppositionsråd i Botkyrka kommun.

För oss moderater är det självklart att den som söker tjänst i Botkyrka kommun ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket för att kunna bli anställningsbar. Men nu får Botkyrka kommun ägna sig åt grundläggande språkutveckling inom förvaltningarna för välfärden.

Detta hade givetvis inte behövts i dag om man värderade yrket inom äldreomsorgen och förskolan utifrån samma mått och för exempelvis nämndsekreterare, receptionister, chefspositioner med flera.

Läs mer här:
https://www.altinget.se/artikel/debatt-inga-spraakkrav-i-botkyrkas-omsorg-forran-nu