Därför ska du rösta moderat den 14/9!

Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar alldeles lagom bra idag, men vi vet att Botkyrka kan bli ännu bättre.

Vi tagit fram ett program för nästa mandatperiod, där vi visar att ett annat Botkyrka är möjligt, en kommun där…

…alla fritt ska kunna få välja förskola, skola eller äldreomsorg

…alla som vill ska kunna få möjlighet att äga sin lägenhet

…vi sänker skatten utan att spara in på väldfärdens kärna

…vi istället för att lägga 100 miljoner kronor på ett idéhus, satsar på att t.ex. rusta upp vägnätet, rensa bort sopor, röja sly, tvätta bort klotter, bygga fler grupp- och äldreboenden

…alla elever med långt till skolan får ett SL-kort

…ungdomsverksamheterna får ett utökat stöd medan vuxnas mötesplatsföreningar får ordna självfinansiering

…skolornas utemiljöer rustas upp och daglig fysisk aktivitet ses som viktig

…husägare ska kunna bygga om eller till sin altan med en enkel bygganmälan istället för bygglov

…vi utökar antalet infartsparkeringar, samtidigt som vi förtätar kollektivtrafiknära med fler bostäder

…det etableras hemtjänst och äldreboenden med b.la. språkliga och kulturella inriktningar

Det finns skillnader i politiken – Botkyrka kan bli så mycket bättre!