Dansens hus

Ett ”Dansens Hus” skulle kunna erbjuda möjligheter för en aktiv fritid för alla men kanske framför allt locka flickor och kvinnor.

Klicka här för att ladda ner motionen.