Dags att återinföra fluortanten i alla Botkyrkas skolor?

Enligt Folktandvården genomfördes en tandvårdsreform år 1974 som medförde positiva effekter på yngres tandhälsa[1]. Vården blev exempelvis kostnadsfri. Fluortanten som begrepp och funktion inrättades tidigare. Alla som idag är över trettio år har sannolikt stött på fluortanterna när de gick i grundskolan. Hennes besök var inte alltid kanske så populära, men de råd som gavs och inte minst fluoren i sig bidrog sannolikt till en bättre tandhälsa för flera generationer. Fluorsköljningarna drogs sedermera tillbaka av besparingsskäl.

Cirkeln börjar dock att slutas. Folk- och distriktstandvården satte nyligen igång ett nytt fluortantsprojekt i länet. I vissa områden anses det finnas ett behov av en återkomst för fluortanterna. Detta kan enligt uppgift ske i samband med måltider eller, som tidigare, i klassrummen[2].

En undersökning som publicerats av distriktstandvården ger för handen att tandborstningsvanorna bland de yngre har blivit sämre, liksom kostvanorna[3].

Botkyrka är tyvärr ett sådant område där de unga har jämförelsevis större problem med förekomst av karies. Flourlackning är en metod som vi vet har använts på vissa ställen i Stockholms län, däribland Botkyrka. Vi frågar oss om det kan vara dags att återinföra fluortanten i Botkyrka igen? God tandhälsa ska inte behöva vara en plånboksfråga!

Nu vill jag fråga Barn- och ungdomsnämndens ordförande:

1.       I vilken omfattning sköljs grundskolebarnen i hela Botkyrkas tänder med fluor i nuläget?

2.       Är du villig att arbeta för att utöka omfattningen framförledes?

Jimmy Baker (M)


[1] http://www.alltomdinatander.se/Kul–kuriosa/Fluortanten/

[2] http://www.ftv.sll.se/bazment/ftv/sv/fluortanten.aspx

[3] http://www.distriktstandvarden.se/fluortant