Daglig fysisk aktivitet i skolan ger bättre skolresultat

Ett stort forskningsprojekt (Bunkeflo) i Malmö har påvisat att daglig fysik aktivitet ger bättre skolresultat och har i snitt fått 8 % fler elever behöriga till gymnasiet, framförallt pojkars som utmärkte sig positivt i statistiken, med en ökning på hela 13 %.

Den dagliga fysiska aktiviteten har tillfört att man helt enkelt orkar mycket mer under skoldagen. Eleverna klarar av att sitta still längre, de får en bättre motorisk förmåga, man kan koncentrera sig bättre och har till och med gett eleverna en bättre självkänsla.

Malmö kommun, som har utrett effekterna av daglig motion för alla kommunens skolelever. Förutom positiva effekter kring elevers hälsa och skolresultat så har man även kunnat påvisa positiva ekonomiska effekter.

Få insatser har så tydliga och positiva effekter som motion. Flera rapporter talar om sämre psykisk och fysisk hälsa och sämre skolresultat. Vi i Moderaterna i Botkyrka föreslår därför i en motion att kommunen tar fasta på de goda effekter som en regelbunden daglig motion har.