Daglig fysisk aktivitet i skolan ger bättre skolresultat

Få insatser har så tydliga och positiva effekter som motion. Flera rapporter talar om sämre psykisk och fysisk hälsa och sämre skolresultat. Vi i Moderaterna i Botkyrka skulle gärna se att kommunen tar fasta på de goda effekter som regelbunden daglig motion har.

Klicka här för att ladda ner motionen.