Bygg inte ut Nynäsvägen

Trafiken till och från Nynäshamn ökar och mycket talar för att detta kommer att fortsätta – i synnerhet när det gäller den tunga trafiken. Trafikrörelserna på väg 225  berör flera södertörnskommuner.

Inom kort färdigställs såväl nya väg 73 som Södertörnsleden. Bägge dessa vägar kommer att kunna fungera som leder för den tunga trafiken.

Därför behöver inte väg 225 rustas upp för att kunna fungera som ett avlastningsalternativ och en rutt för den tunga trafiken. Vi menar att det skulle vara ett stort och dyrt misstag för både miljön och berörda kommuner.

Väg 225 är inget bra val för den tunga trafiken med tanke på vägens utformning, närliggande vatten- och sandtäkter samt eventuella framtida exploateringar för boende m.m.

Väg 225 är en mycket vacker väg och skulle, med enkla investeringar när det gäller trafiksäkerhet, kunna bli en ”turist/utflyktsväg” för besökare och givetvis för alla boende och de som idag bedriver verksamhet inom området. Den skulle på ett utmärkt sätt även kunna fungera för fotgängare och cyklister.

Det finns planer, som visserligen ligger en bit in i framtiden, för en ombyggnad för flera miljarder kronor. Dessa medel skulle med stor sannolikhet göra mer nytta använda till andra vägar som behöver åtgärdas i våra södertörnskommuner.

Anders Peterson (M)