Bygg fler p-platser i Tumba och Tullinge!

Parkeringsproblemen i Tumba (och Tullinge) har nu, under flera års tid, väntat på att få en hållbar och långsiktig lösning. Det har visat sig att efterfrågan är större än tillgången till parkeringsplatser. Detta gäller vid såväl kommunala fastigheter som vid våra infartsparkeringar.

Vi måste ta ett helhetsgrepp över hela kommunen för att utveckla förslag till olika lösningar, vi bör dela upp det i två delar, dels parkeringar för kommunfastigheter och dels för infartsparkeringar.

Vi har tidigare lagt motioner och skrivningar om att utöka antalet infartsparkeringsplatser i såväl Tumba, som Tullinge som Vårsta. Vi har även lyft tanken om att, i kollektivtrafiknära lägen, bygga parkeringsdäck i 2-3 plan med bostäder ovanpå. Vi har även lyft frågan om behovet av ett parkeringshus på den norra sidan om pendeltågssationen i Tumba.

Vi anser att de två medborgarförslagen som behandlades på Samhällsbyggnadsnämnden den 20/3  pekar på ett behov som behöver tillgodoses, men vi Moderater kommer snart att återkomma med ett eget, sammanhållet förslag på hur vi ska kunna lösa parkeringsproblematiken kring både Tumba och Tullinge.

Jimmy Baker (M)
2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden