Bygg ett ”Dansens Hus”

Bygg ett ”Dansens Hus”

– för jämställd resursfördelning!

Flickor och kvinnor är i stor utsträckning intresserade av idrott, rörelse och hälsa samtidigt som de i regel inte, i samma utsträckning som pojkar och män, lockas av traditionella bollsporter. De flickor som ändå i unga år idrottar trappar ner och lämnar den organiserade bollsporten tidigare än pojkar.

Klicka här för att läsa hela flygbladet.