Bygg ett Dansens Hus i Botkyrka!

Det behövs ett Dansens Hus i Botkyrka!

Vi vet att flickor och unga kvinnor i stor utsträckning är intresserade av idrott, rörelse och hälsa samtidigt som de i regel inte, i samma utsträckning som pojkar och män, lockas av traditionella bollsporter. De flickor som utövar bollsporter trappar ner och lämnar klubbarna tidigare än pojkar. Ett nybyggt ”Dansens Hus” skulle kunna erbjuda möjligheter för en aktiv fritid för alla – men framför allt för flickor och kvinnor.

Botkyrka har, genom ett högre föreningsbidrag till idrottsklubbar som erbjuder flickidrott, inte uppnått tillfredställande resultat. Flickor och unga kvinnor efterfrågar helt enkelt andra typer och inriktningar gällande idrott, rörelse och hälsa än vad de traditionella idrottsföreningarna erbjuder. – I decennier har satsningar gjorts på anläggningar och hallar som framför allt har efterfrågats av pojkar och män. Det är därför dags att göra en stor satsning på flickor och kvinnors aktiva fritid!

Moderaterna strävar alltid efter mer rättvis fördelning av våra gemensamma, skattefinansierade resurser, vi ser alla människor utifrån ett individuellt perspektiv och vill därför att våra skattepengar används på ett mer jämställt sätt än vad som är fallet idag,

Kan den socialdemokratiskt ledda majoriten satsa över 80 miljoner kronor på en idrottshall, likt den i Storvreten, som främst innebär resurser/prioritering av pojkdominerad bollsport, så borde man också kunna ungefär satsa motsvarande summa på ett Dansens Hus som framförallt skulle gynna flickor och unga kvinnors rörelse och hälsa. Ett sådant hus måste vara anpassat för ex. dans, fitness, zumba, rytmisk gymnastik eller yoga, pilates och core och liknande träningsformer, med bl.a. ändamålsenliga golv och rätt akustik.

Jimmy Baker (M)

Klicka här för att läsa motionen i sin helhet.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet.