Bygg bort otryggheten

Vi vill snabbutreda vilka platser som omgående skulle kunna vara föremål för nyproduktion av exempelvis bostäder. I samband med detta bör man, i planeringen, ta en särskild hänsyn till den yttre miljön, ifråga om exempelvis belysning och utformning – i syfte att, utöver estetiken, öka tryggheten.

Klicka här för att ladda ner motionen.