Busshållplats vid Alby Äng

Vi har länge drivit frågan och är glada över att SL nu trafikerar hela Albyvägen ner till Hangaren vid Albysjön. Vi anser dock att det vore bra med en ny busshållplats vid äldreboendet Alby Äng.

Klicka här för att ladda ner motionen.