Brunnaskolan får fortsatt viten

Botkyrka kommun måste nu böta 300 000 kronor till staten, trots att de problem som Skolinspektionen tog upp för ett år sedan har avhjälpts.

Willy Viitala (M), kommenterar domen:
– Även om problemen nu är avhjälpta på Brunna ser vi ett genomgående mönster i Skolinspektionens kritik: bristen på speciallärare. Och där tycks Botkyrka har extra svårt att rekrytera. Vi kommer att behöva jobba med den frågan mycket framöver.

Socialdemokraterna och deras borgerliga lydpartier i #Botkyrka skulle ha tillräckligt med resurser att lägga på specialpedagoger, men istället prioriteras (i kommunens totala ekonomi) medel till sådant som Mångkulturellt Centrum, mötesplatsföreningsbidrag för vuxna, konsthallar, nycirkus och mycket annat.

I tuffare ekonomiska tider behöver man prioritera det som verkligen är välfärdens kärna, exempelvis skola, vård och omsorg, trygghetsfrågorna, fastighets- och vägunderhåll.

Läs mer här: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kommunen-far-bota-for-brister-pa-brunnaskolan/repscu!sr@@GKabibDly85MYU98wA/?fbclid=IwAR3uxVhMkZ_FzAW1hbo-xeAJog0-tXjNKD7vzKKb8xjwzNpQVIirmBM8Stk