Brottsbekämpning kräver hårda tag och ett starkt politiskt ledarskap

Vi kunde nyligen, i lokalmedia och på kommunens hemsida, läsa att Botkyrka tilldelats priset Årets Brottsförebyggare 2020. Det är bra att kommunen samordnar insatser och veckomöten tillsammans med andra aktörer, men det är långt ifrån tillräckligt för att bekämpa brottsligheten. Det krävs mer resurser och riktade åtgärder, det ansvaret vilar tungt på den styrande majoriteten.

Under de senaste åren har Botkyrka drabbats av flera brottsliga händelser som berör oss alla i vårt medvetna och undermedvetna. Idag är den upplevda otryggheten stor hos flera samhällsgrupper, det är alarmerande och förstärker behovet av nya lång- och kortsiktiga insatser för att bekämpa brottsligheten.

Idag sker fortfarande öppen droghandel på centrala platser i Alby, Fittja och Tumba. För att inte tala om skjutningarna och gängmorden som ständigt påminner oss om det vidriga och hänsynslösa våldet som upprätthåller otryggheten i kommunen.

Enligt Brottsförebyggande rådet har det totala antalet anmälda brott mot enskilda personer ökat med 28% de senaste tjugo åren i kommunen, från 2002 stycken till 2543 stycken. Numera betraktas inte bara hela Norra Botkyrka som särskilt utsatta områden med parallella samhällsstrukturer, utan även Storvreten i Tumba. Det är i dessa områden som den huvudsakliga rekryteringen till kriminella nätverk ökar.

Vi moderater vill värna alla individers personliga frihet. Den friheten begränsas när människor i kommunen inte längre vågar röra sig fritt på gator och torg. Två förslag som hade gjort betydande skillnad är fler ordningsvakter och ett ökat antal trygghetskameror.

Botkyrka förtjänar en politisk majoritet som gör det som krävs för att människor ska känna sig trygga – inte som slår sig för bröstet för trygghetspris när den politiska viljan och förslagen saknas.


Stina Lundgren (M), oppositionsråd       Willy Viitala (M), heltidspolitiker