Brev ang. ombildningar till bostadsrätt

Den styrande majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen går på tvärs emot allmännyttans ägardirektiv gällande möjlighet att sälja eller ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Bolagets styrelseordförande Bo Johansson (S) har skickat brev till samtliga bostadsrättsföreningar som velat få pröva möjligheterna till ombildning att det ”inte är aktuellt i dagsläget”.

Som en naturlig respons har Jimmy Baker, gruppledare för Moderaterna, skickat ett eget brev till dessa föreningar för att klargöra vår syn på ombildningar.

Läs hela brevet genom att klicka här