Bra och billiga hyresrätter för unga

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-30
Ärende: 235
Företrädare: Jimmy Baker, Stina Lundgren, Kia Hjelte, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Bra och billiga hyresrätter för unga (KS/2012:418)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.