Bra medborgarinitiativ om utegym – majoriteten säger nej

Den dagliga vardagsmotionen är ett framgångsrecept för god hälsa – som i sig ger ett rikare liv. En av vägarna dit, som även pekas ut i bokslutet, är att bättre möjliggöra för fysisk aktivitet på̊ de platser där människor, oavsett ålder, befinner sig. Motionsspår, Hälsans stig, parkourbanor och utomhusgym är några spontanidrottsalternativ som främjar vardagsmotionen. Utomhusgym har en relativt låg kostnad för konstruktion och anläggande, jämfört med den vinning man får tillbaka i form av förbättrad folkhälsa. Dessutom är många redskapen i dagens utegym anpassade för funktionshindrade, vilket på så sätt kan nå ännu fler utövare.

I ordförandeförslaget anser man att detta medborgarförslag är bra men hänvisar till att man redan planerat för fem nya utomshusgym på andra platser än där förslagsställaren anvisar. Vi moderater anser att, även om man nu planerar för utegym i både Brantbrink samt Riksten, så ligger de förhållandevis långt ifrån Parkhemsområdet. Måste man ta sig dit med bil eller annat färdmedel eller genom en längre löpning, så tappar vi en hel del potentiella användare.

Vi föreslog kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget och anlägga ett utomshusgym vid Parkhemsskolan i Tullinge. Medlen för detta bör tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Men den socialdemokratiskt ledda majoriteten sa nej, med motivieringen att det behövde ”utredas” mer. Medborgarfröslaget lades för över två år sedan – hur mycket längre till behöver man egentligen utreda utegym?