Upplevelsesatsning i kris men räddas – igen

Det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB, som ansvarar för kommunens anläggningar på Lida, Hågelby och inte minst Rotemannen (Subtopia) i Alby gick under 2010 med ett underskott på 1,4 miljoner kronor, vilket mer än halverar det egna kapitalet. Detta med en uppdragsersättning från kommunen på ca 26 miljoner kronor (Hågelbyparken AB inräknad). Orsakerna till underskottet är främst den förlusttyngda Subtopiafestivalen som genomfördes i september 2010 samt en felaktig momshantering under två år. Nu ska underskotten täckas och det egna kapitalet återställas av skattebetalarna – igen. Det här visar att vi har rätt, kommunen ska inte ägna sig åt allt det som man idag gör inom bolagets verksamheter.

Investeringarna som redan har gjorts inom Rotemannen-området och annat som rör upplevesatsningen är en ständigt ekonomisk följetång. Vi kan acceptera en mindre del av de pengar som majoriteten vill tillskjuta, men de 1,5 miljoner kronorna som föreslås delas ut i ett ovillkorat ägartillskott är vi helt emot.

Varför ska inte Upplev Botkyrka AB rätta sig efter rimliga spelregler, har man gjort felsatsningar ett år så får väl budgeten nästkommande år anpassas efter de rådande förutsättningarna? Vi moderater har inget emot att Hågelbyparken får en extern entreprenör som driver anläggningen. Men även Subtopia, där upplevelse- och filmindustrin verkar, bör kunna drivas externt. Lida Friluftsgård bör även fortsättningsvis vara ett kommunalt ansvar. Där ska vi även göra särskilda satsningar. Den årliga uppdragsersättningen till bolaget, som rör Subtopia, bör trappas ner.

Tyvärr verkar dock den rödgröna majoritetens upplevelsesatsningar ha en väldigt flexibel kreditgräns kopplad till skattebetalarnas konto.