Botkyrkas skolors glädjebetyg är oacceptabla!

PRESSMEDDELANDE 2017-05-16

Botkyrkas glädjebetyg är oacceptabla!

SVT rapporterade idag om att bl.a. Botkyrka är en av de kommuner som sätter alldeles för höga betyg till sina elever – jämfört med hur dessa klarar sig på de nationella proven. I Botkyrka är den siffran hela 33 %. Moderaterna i Botkyrka är mycket kritiska.

– De här resultaten som SVT gått ut med är alarmerande och något vi måste gå till botten med. Det blir ju ett sätt att lura elever att de är bättre än de är, vilket kommer att missgynna dem längre fram i livet, säger Stina Lundgren (M), 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden.

– Det finns en risk att man så gärna vill att den egna kommunens elever ska få bra betyg och ”ta sig vidare”. Problemet blir att niorna kommer in på gymnasieprogram som de inte klarar av eller gymnasieelever som kommer in på en högskolekurs som de inte klarar av. Istället behöver kommunen sätta in stödresurser så att de får bra betyg på riktigt istället. Den som drabbas hårdast är den enskilde eleven som känner att den inte mäktar med eller räcker till, framhåller Jimmy Baker (M), oppositionsråd.

– Nu behöver vi säkerställa att detta inte är indikationer på en systematik, då detta tycks vara spritt över kommunens olika skolor och kommundelar, säger Stina Lundgren (M).

– Det får inte vara så att rektorer och lärare på Botkyrkas kommunala skolor gör eleverna björntjänster i hopp att de ska kunna ”stå sig bättre i konkurrensen” till platser på gymnasiet eller högskolan, avslutar Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd i opposition

Stina Lundgren (M)
2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden