Botkyrkas olika medborgardialoger underminerar de politiska partierna

PRESSMEDDELANDE 2012-05-22: klicka här för att ladda ned dokumentet. 

Botkyrka kommun har, för den enskilde medborgaren, idag många kontaktvägar för att kunna göra sin röst hörd. Enligt en konsultrapport är alternativen för många, det finns bl.a. dialogforum, medborgardialog, samråd, e-post, webben, telefonsamtal, medborgarförslag, twitter etc.

– Vi moderater, liksom konsulten, menar på att kontaktvägarna är för många. Med införandet av exempelvis medborgarförslagen och dialogforum så bidrar dessa med att aktivt underminera de politiska partiernas roll. Detta ser vi som problematiskt, menar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

– Kommunens (och den politiska majoritetens) ”demokratiarbete”, som t.ex. dialogforum eller anställandet av samhällsinformatörer under valet, vrider bort fokus från att det faktiskt är via de politiska partierna som politik skapas, efter dialoger med medborgare. Med kommunens engagemang så minskar de politiska partiernas betydelse och det spelar i förlängningen ingen roll vad människorna röstar på – då ”de ju kan ha direktkontakt med kommunen istället”. Vi borde därför överväga att lägga ner dialogforum, som kostar mer än det smakar, samt medborgarförslagen, som tynger ner de kommunala tjänstemannaorganisationen, menar Jimmy Baker (M).

– Moderaterna i Botkyrka lanserar som motvikt ”Den Kommunala Förslagslådan”. Detta gör vi för att vi moderater tror på en levande demokrati, där medborgarnas röst är viktig. ”Den Kommunala Förslagslådan” är ett bra komplement till de dialoger vi redan har genom personliga möten, dörrknackning, bokbord i centrum, webbsida, twitter, facebook mm. Alla medborgare är välkomna att gå in på vår webbsida där man med ett knapptryck får tillgång till den kommunala förslagslådan, berättar Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare
willy.viitala@moderat.se
0708-89  18 31