LEDAMOTSINITIATIV: Krishanteringen kring sopbranden kräver en extern utredning!

Stina Lundgren har den 8 februari i DN meddelat att vi i M kräver en extern utredning av krishanteringen och hon la även fram ett ledamotsinitiativ på fredagens Krisledningsnämnd:

Extern utredning av kommunens krishantering av branden i Kagghamra

Vi har nu tyvärr fått erfara en av de största miljökatastroferna och ingen av oss vill få den återupprepad igen. Det är bra att regeringen nu ser över lagar och regler för denna typ av verksamhet för att förhindra att samma katastrof upprepas.

Kommunen behöver ta lärdom av krishanteringen för framtida liknande eller andra händelser. Backar vi tillbaka ett par månader måste vi ändå rannsaka oss själva till att denna krishantering hade kunnat ske på ett bättre och effektivare sätt, i såväl hantering, ageranden men främst i kommunikationen till medborgarna

Jag föreslår krisledningsnämnden besluta

att        en extern utredning sker av kommunens krishantering av branden i Kagghamra

Stina Lundgren (M)