Botkyrkas hemtjänst är näst sämst i Sverige!

Vi moderater har nu tagit del av 2016 års kvalitetsredovisning som bl.a. utvärderar Botkyrkas kommunala hemtjänst. Den årliga kvalitetsredovisningen är ett viktigt instrument för att förbättra kvaliteten i nämndens verksamheter. Här kan vi också jämföra oss mot andra kommuner, mot länet och mot riket i stort.

Tyvärr kan vi konstatera att Botkyrkas hemtjänst är näst sämst – i hela landet! Det är inte rätt mot de som behöver kommunens tjänster och det är sannerligen inte rätt mot skattebetalarna som betalar länets näst högsta kommunalskatt!

Det är väl ändå inte särskilt smakfullt att slå sig för bröstet och vara nöjd när man, som rödgrön skyltfönsterkommun, är näst sämst i landet? Men det är ju bara för förvaltningen och den politiska ledningen att ta färjan över till Ekerö, en kommun som ligger topp 30 i riket gällande såväl hemtjänst som särskilda boenden (i Sveriges Kommuner Landstings öppna jämförelser). Vad gör den kommunen som vi inte gör? Förutom att vara borgerlig styrd och öppen för bl.a. LOV (lagen om valfrihetssystem).

Dessutom visar det sig att flertalet index har sjunkit sedan förra året. Det är oacceptabelt! Man kan inte förklara bort det med enstaka händelser. Förklaringen att det är en låg svarsfrekvens är inte hållbar – det ser ungefär lika ut i hela landet/länet.

Vi oroar oss för flera kvalitetsindex:
– Möjligheten att komma ut i friska luften
– Möjligheten att träffa en sjuksköterska
– Känslan av otrygghet
– Lågt förtroende i bemötandefrågor
– Andelen mycket nöjda eller ganska nöjda med helheten
– Upplevelsen av att personalen har tid
– Upplevelsen av att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål
– Den palliativa omsorgen
– Individuellt anpassad aktivitet

Det finns ett par ljuspunkter i redovisningen som visar att det systematiska kvalitetsarbetet kan ge positiva effekter, det ska vi vara tacksamma för men även där behövs vidareutveckling.

Vi kan förstå känslan av vanmakt som kan uppstå hos medarbetarna när man ständigt matas med låga kvalitetssiffror och vi inser att väldigt många enskilda medarbetare och chefer gör väldigt stora ansträngningar för att våra kommuninvånare ska få den vård och omsorg de har rätt till.

Men det är också vår skyldighet att peka på de kvalitetsområden som måste förbättras. Vi har i vår budget flera förslag på olika möjligheter till kvalitetshöjningar.

Nuvarande trend med sjunkande kvalitetsresultat är inte hållbar!

Kia Hjelte (M)
Willy Viitala (M)