Botkyrkabornas ohälsa ett underbetyg åt majoriteten!

I landstingets stora folkhälsorapport för 2011, så konstateras att Botkyrka är den kommun i länet som har högst andel män, kvinnor och barn med fetma. Andelen personer med fetma visas dessutom korrelera med utbildningsnivån. Botkyrkas skolresultat har vi sedan tidigare konstaterat ligger långt under länsgenomsnittet.

Det här ett allt större samhällsproblem för Sverige i allmänhet men för Botkyrka i synnerhet. Den här trenden har uppmärksammats i flera års tid och vi vet, även genom tidigare rapporter från SLL att det borde vara mer prioriterat att vi ger våra medborgare större möjligheter till att motionera och idrotta. Särskilt viktigt är det att få fler barn i Botkyrka att röra på sig och få bättre kostvanor, enligt en rapport så lider t.ex. 16 % av alla fyraåringar i hela Botkyrka av övervikt och fetma.

Det är därför Moderaterna har drivit frågor som att förbjuda godis och snacks i skolan (vilket majoriteten anammade), inrätta rökfria zoner, möjliggöra för barn till fattiga föräldrar att få subventionerad idrott, återinföra fluortanten, anlägga fler utegym, isbanor och konstgräsplaner i kommunen med mera. Det är också därför vi, i våra ett- och flerårsplaner, velat få Botkyrka till att börja bli en idrottskommun framför en upplevelsekommun. Våra medborgare blir inte behöriga till skolan i en större grad, äter mer hälsosamt eller idrottar mer för att vi lagt flera hundra miljoner kronor och ett (enormt) fokus på upplevelseindustrin.

Det är dags för Socialdemokraterna i Botkyrka att börja röra på sig i frågan och inte lägga så stort fokus på stillasittande nöjen. Fredagsmys i all ära, men Folkhälsorapporten visar att varken Botkyrkaborna eller kommunen i stort är särskilt betjänta av den där extra godispåsen eller cirkussatsningen.