Botkyrka tappar i skolrankningen!

I Lärarförbundets årliga rankning över skolkommuner tappade Botkyrka nu mark och ligger på plats 283 av 290 kommuner! Det är ett underbetyg till hela Mittenmajoriteten i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet.

– Se på de framgångsrika friskolorna. Där presterar de bra trots att de ligger i socioekonomiskt svaga områden. Deras framgångsfaktorer är ledarskapet och studieron. Även Storvretskolan lyckades när man tog in externa rektorer tillsammans med Skolinspektionen” Willy Viitala (M), 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Läs mer här:

https://www.mitti.se/nyheter/botkyrka-tappar-i-skolrankning-ksiazkiewicz-s-det-finns-mer-vi-kan-gora/repulf!JGQIrDmJWAiki5lRlVauNQ/?fbclid=IwAR3ZUkF2wextMbvZPNi-EMuPuRssHtQdIagMVRmmCpxjDfxT_qi2o2mScCQ