Botkyrka Södra porten till Stockholm

Yrkande: (M)+ (KD) + (C) + (TuP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-30
Ärende: 226
Företrädare: Jimmy Baker, Stefan Dayne, Robert Steffens, Anders Thorén
Rubrik: Botkyrka Södra porten till Stockholm – bildande av gemensamt bolag (KS/2015/590)
Klicka här för att ladda ner yrkandet.