Botkyrka måste bli mer företagarvänligt!

Kommunstyrelsens delårsrapport 2

De flesta uppsatta målen i delårsrapporten  prognostiseras att nås och exploateringsverksamheten ligger hyfsat i fas med budget intäktsmässigt, vilket är bra.

Dock verkar den styrande majoriteten S+V+MP inte gå i mål med att klättra så mycket som man vill (och borde) på Svenskt Näringslivs rankinglista över kommunernas företagsklimat. I den senaste NKI-mätningen fick Botkyrka kommun fick resultatet 66, vilket ger en 43:e plats av totalt 56 undersökta kommuner.

Kommunen måste mera medvetet satsa på att bli ännu mer företagsvänlig. Den befintliga marken som finns, med goda förutsättningar, exempelvis nära E4:an behöver bättre tillgängliggöras för företag. Detta såväl för nya etableringar som för företag i behov av expansion. Fler anställda i kommunen behöver arbeta med näringslivsfrågor. Vi ska inte säga nej till företag som ”inte passar i profilen” – alla jobb är viktiga. En lägre kommunalskatt är även det en viktig parameter.

Företagarna ska uppleva Botkyrka som en serviceinriktad kommun. Vårt mål bör vara att kommunen ska ligga i topp 50 i landet på de stora företagsrankningarna som mäter kommunernas företagsklimat. Med ett mer målmedvetet arbete så kan även Botkyrka göra den resa som föregångskommunerna Solna, Nacka och Sollentuna har gjort.

Vidare anser vi att kommunens projekt kring jämlikhetsdata omedelbart skall stoppas. Vi kan även konstatera att såväl MKC som UBAB (och HPAB) fortsatt erhåller betydande bidrag från skattekollektivet. Större insatser behöver göras för att minska den andelen av intäkterna och öka intäkterna från andra aktörer, näringslivet inkluderat.