Botkyrka – Långt ifrån lagom

timbro_langtifranlagom_relectionSveriges kommuner framstår nu som den ekonomiska krisens största offer. Sparbetingen och osthyvlarna går hårt åt de kommunala budgetarna, med uppsägningar av personal och försämrat utbud inom främst välfärdsservice som konsekvens. På nationell nivå pågår en tävlan om vem som vill tillföra mest pengar ur statskassan, för att med extra statsbidrag mildra krisens effekter på det som brukar kallas ”välfärdens kärna”, dvs kommunernas utgifter för omsorg, vård och utbildning. Tillskott har redan beslutats och mer är med största sannolikhet på väg.

Hur kommunpolitikerna handskas med pengarna är direkt avgörande för resultatet av de statliga extratillskotten. För visst går det att prioritera och använda pengar mer eller mindre smart. Ungefär var femte kommunal utgiftskrona (av totalt nära 500 miljarder per år) går i dag till verksamheter som inte rör social-, handikapp-, barn- och äldreomsorg, ekonomiskt bistånd eller utbildning. Det motsvarar i reda pengar mer än dubbelt så mycket som kommunsektorn, enligt SKL:s beräkningar i april, behöver spara för att nå balans 2010. I ett makroperspektiv skulle alltså inte ett öre behöva sparas på ”välfärdens kärna”.

Moderaterna i Botkyrka har konsekvent under flera år kritiserat att man prioriterar ”jippon” och ”vuxenkultur” framför satsningar på välfärdens kärna. I vårt Botkyrka kommer alltid barnomsorg, skola, äldrevård och hjälp till behövande före exempelvis ”cirkus i bostadsområdena…”

Läs hela rapporten här