Botkyrka gör vinst med bidrag

Botkyrka kommun får c:a 1 miljard kronor i bidrag från skattebetalare i andra kommuner. Varje år.

skattekraft_botkyrka_trend

* Botkyrka kommuns skattekraftsutveckling. Källa: Botkyrka kommuns årsredovisningar.

Botkyrka kommun är mer beroende av hur det går för andra kommuner än hur den egna ekonomin utvecklas – eftersom bidragen utgår ifrån hur skattekraften utvecklar sig i andra delar av länet och i andra delar av Sverige. Ju bättre våra grannar sköter sin ekonomi och ju sämre Botkyrka kommun sköter sin ekonomi – ju mer bidrag får Botkyrka kommun i utjämningsstöd.

Moderaterna i Botkyrka anser inte att det är schysst, vare sig mot våra egna medborgare i vår kommun och heller inte gentemot människor i andra kommuner som får se sina skattepengar åka raka vägen till något upplevelseprojekt i vår kommun.

Läs mer om Botkyrka kommuns skattekraftsutveckling på Jimmy Bakers blogg: http://www.jimmybaker.se/