Botkyrkas biblioteksprogram

I förslaget till biblioteksprogram finns det en inledande text där kommunen pekar på mångfald, diskriminering, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, kommunens interkulturella strategi etc.

Kommunen har sedan tidigare kritiserats skarpt av JO för att inte följa svensk lagstiftning; bibliotekslagen likväl som grundlagen, då man har satt egna subjektiva och politiska åsikter före svensk lagstiftning.

JO menar att det inte åligger biblioteken att göra sådana bedömningar och att den interkulturella handlingsplanen inte är förenlig med det demokratiuppdrag biblioteken har. Bibliotekens uppgift är främja fri åsiktsbildning och ska köpa in eller fjärrlåna litteratur utan inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa motiv.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att inledningen i biblioteksprogrammet skall ersättas med en kort text där det tydligt  framgår att biblioteksverksamheten i Botkyrka ska följa svensk lagstiftning.