Botkyrka behöver upprätta en handlingsplan mot radikalisering!

PRESSMEDDELANDE 2015-10-28

Botkyrka behöver upprätta en handlingsplan mot radikalisering!

Moderaterna vet att Sverige och Botkyrka kan mer. Därför vill vi att kommunen drar lärdom av våra nordiska grannar och påbörjar ett brett och omfattande arbete som inkluderar hela samhället, från myndigheter till det civila samhället.

Botkyrka bör ta lärdom av hur danska Köpenhamn och Århus arbetar mot radikalisering och extremism. I Århus har man framgångrikt arbetat mot radikalisering. I Köpenhamn har en oberoende expertgrupp arbetat fram konkreta åtgärder för att motverka radikalisering.

 

– Arbetet måste fokuseras på konkreta åtgärder som fungerar förebyggande samt tidigt upptäcker radikalisering. För vi vet att tidig upptäckt är centralt för att förhindra att fler unga människor radikaliseras och deltar i krigsresor för terroriststämplade organisationer som IS. Här ligger ett viktigt arbete framför oss, säger Jimmy Baker (M)

– Vi vill därför att Botkyrka kommun bjuder in experter, myndigheter och civila organisationer till att skyndsamt föreslå en åtgärdsplan för att motverka radikalisering och politisk och religiös extremism, menar Yngve RK Jönsson(M).

– Planen måste bygga på den grundläggande förutsättningen att samarbete, informations- och kunskapsutbyte mellan ex. socialtjänsten, polisen, kriminalvården, den vanliga vården, psykvården samt skolan, säger Jimmy Baker (M).

– Slutligen vill vi även att det civila samhället och trossamfunden delar med sig av sina kunskaper och sin kompetens på området. Exempelvis är det viktigt att stödja frivilligorganisationers avhopparverksamhet och församlingarnas förebyggande arbete. Det är ju bl.a. ute i de enskilda församlingarna man först ser tendenser till eventuell radikalisering, avslutar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

Klicka här för att ladda ned pressmeddelandet.
Klicka här för att ladda ned motionen.

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Yngve RK Jönsson (M)
2:e vice ordförande Socialnämnden
yngve.jonsson@moderat.se
0702-20 19 60