Botkyrka behöver moderat bostadspolitik!

Vice ordförande i Botkyrkabyggen, Jimmy Baker, intervjuas i veckan Mitt i Botkyrka om behovet av nytänkande för miljonprogrammens framtida utveckling:

 http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/botkyrka.html

Miljonprogrammen måste inom en mycket snar framtid till stora delar renoveras och omdanas, framförallt i den norra kommundelen. Detta kan bara göras genom en moderat bostadspolitik där sådant som ombildningar, försäljningar och rivningar av vissa fastigheter måste prövas.

Detta är inget som majoriteten motsäger.

Vi vill även diskutera förtätningar samtidigt som det är viktigt att ha nära till natur- och grönområden och att behålla den lantliga karaktären. Detta görs genom ett aktivt arbete med gestaltningsfrågor. Vi måste se till att det alltid finns byggklara tomter för nyproduktion.

I miljöarbetet vill vi intensifiera kommunens praktiska arbete för en hållbar utveckling. Vi vill minska ned kommunens lokalytor genom lokaleffektiviseringar och de lokaler och utrymmen vi har kvar skall klimatanpassas med olika moderna, tekniska lösningar.