Botkyrka behöver ett flyktingstopp

I dagarna gavs beskedet att kommunerna i Stockholms län ska lösa boende för 8 781 personer under 2017 och 12 250 under 2018. I Botkyrka är antalet 201 personer för nästa år. Tillsammans med bristande förutsättningar för bostadsbyggande innebär det att vi passerar gränsen för vad vi klarar av.

Förra sommaren presenterades förslaget ”Ett gemensamt mottagande av nyanlända”. Förslaget innebär att alla kommuner tvingas ta emot det antal nyanlända som länsstyrelsen fördelar utifrån statens beslut. Antalet ändras med kort varsel och möjlighet att överklaga beslutet saknas.

I kombination med att fördelningstalen baseras på kommuners invånarantal och arbetsmarknad, och inte tillgång på bostäder, har bostadsbristen blivit akut. Det faktum att Botkyrka inte har en massa tomma bostäder sitt vårt förfogande kanske inte spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i praktiken. När ett kommuntal är fastställt har vi två månader på oss att ordna med bostäder till ett antal vi inte har möjlighet att påverka. Samtidigt har vi en lång bostadskö och det tar många år från idé till att en bostad står färdig.

Den rödgröna tvångspolitiken tvingar kommunen till tillfälliga modullösningar, att samtliga hyresrätter som frigörs från allmännyttan riskerar att gå till nyanlända i stället för till bostadskön och att kommunen tvingas köpa bostadsrätter. Det är slöseri med skattebetalarnas resurser, ökar spänningarna mellan olika grupper och stänger ute vanliga skattebetalare som står i bostadskön.

Ska Botkyrka ha en rimlig chans att klara sitt lagstadgade ansvar behövs fem saker.

 1. Bromsa utslussningen från asylboenden till kommunerna.
 2. Se omedelbart över vilka lagar och regler som behöver tas bort eller anpassas till snabbare bostadsbyggande.
 3. Ge kommunerna möjlighet att påverka fördelningstalen.
 4. Se över och avskaffa EBO.
 5. Ett nollavtal med Migrationsverket för Botkyrka för de kommande åren.

  Men istället så går kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S), ut i SVT i september och uttrycker en önskan om att Sverige ska ta emot 163 000 flyktingar till (samma mängd som kom under 2015). Detta trots att de ekonomiska underskotten för såväl kommunsektorn som Botkyrka ser ut att bli rekordhöga för 2018-2019. Detta trots att vi har en icke-fungerande bostadsmarknad. Detta trots att staten inte betalar sina skulder till kommunerna för kostnaderna för flyktingmottagandet. En skuld som för Botkyrkas del uppgår till nästan 90 miljoner kronor i år.

  För Ebba Östlin och Anne Ramberg (Advokatsamfundet), två höginkomsttagare, kan det säkert vara rimligt att avstå en del av sin välfärd för att Sverige och Botkyrka ska bli hela världens socialtjänst.

  Men vi moderater anser inte att det är rimligt att socialistisk idealism ska gå ut över våra äldres välmående och våra barns framtid.

  Jimmy Baker (M)
  Kia Hjelte (M)
  Yngve RK Jönsson (M)
  Stina Lundgren (M)