Botkyrka behöver en plan mot radikalisering

Botkyrka kommun behöver upprätta en tydlig och konkret handlingsplan mot radikalisering och extremism, baserad på fakta och konkreta åtgärder. Moderaterna vet att Sverige och Botkyrka kan mer. Därför vill vi att kommunen drar lärdom av våra nordiska grannar och påbörjar ett brett och omfattande arbete som inkluderar hela samhället, från myndigheter till det civila samhället.

Klicka här för att ladda ner motionen.