Behöver Botkyrka en multihall?

Botkyrka kommun är en stor kommun, den 23:e största i landet. Det finns ett befolkningsunderlag för att kunna ha ett par elitlag, oavsett idrottsdisciplin. Inom t.ex. handboll och innebandy har vi haft och har lag på den absolut högsta nivån.

Tumba handboll har nu blivit tvungna att spela sina hemmamatcher säsongen 2011/12 i Eriksdalshallen i Stockholm, då hemmaplanen, Tumba Idrottshus, inte håller måttet.

Vid flera tillfällen har företrädare för kommunen pratat och hänvisat till en framtida multihall/arena. Vi anser att det är dags att på allvar ta tag i möjligheterna att försöka få en arena till stånd i Botkyrka.

Hur mycket den ska få kosta, hur den ska finansieras eller vilka idrotter som kunna beredas plats där är frågor som bör utredas. Vi ser helst att kommunfullmäktige och alla Botkyrkabor, genom t.ex. samråd, får flera olika alternativ att välja emellan, där fördelar och nackdelar med respektive alternativ är ordentligt belysta.

Det viktiga är att arenan ska kunna användas av så många idrotter som möjligt, samt andra arrangemang som mässor, konserter och kongresser. Det är likaledes viktigt att den klarar de krav som finns för att t.ex. elitlag i basket, innebandy eller handboll ska kunna spela sina hemmamatcher där. Genom att ge ordentliga grundförutsättningar så ökar också möjligheterna för våra lag att utvecklas och förbättras.