Botkyrka behöver en Arena

Motion: (M)
Titel: Botkyrka behöver en arena – för flera idrotter och evenemang
Motionär: Anders Peterson
Daterad: 2011-06-16
Ladda ned hela motionen här