Böter eller ”särskilda avgifter”?

Det finns en lag som stipulerar att om en äldre person eller en person med funktionshinder bedöms ha så stora vård- och omsorgsbehov att den får myndighetsbeslut om att flytta till ett äldreboende så ska kommunen ordna detta inom ett visst antal månader. Om så inte har skett får kommunen betala böter!

Hittills i år har Botkyrka kommun betalat drygt tre miljoner kronor i böter och ytterligare domar som ska betalas är på ca tre miljoner kronor. Men det kan bli ännu mer! Är det verkligen vettigt? Sex miljoner kronor räcker till driften av ett helt gruppboende.

Botkyrka har inte tillräckligt med platser för sina medborgare helt enkelt. Vi har ca 80 personer som är ”externt” placerade inom äldre- och demensvården, vi har många personer som bor på korttidsboende utanför kommunen och som väntar på en plats på äldreboende.

Inom omsorgsboende för personer med funktionshinder finns det många som har så speciella behov att det behövs ett särskilt boende som kommunen inte kan erbjuda, då är det bra att det finns andra specialister på det.

Men kommunen har många ungdomar med funktionshinder som bott och gått på olika skolor utanför kommunen som nu är klara med sin skolgång och nu är unga vuxna. Dom önskar komma hem till sin kommun och till ett eget boende. Det kan inte kommunen erbjuda i den takt det behövs. Det blir ”ad hoc-lösningar” och ofta får familjerna det oerhört jobbigt.

Vad beror det på att Botkyrka kommun inte kan leva upp till de krav och den standard som kommuninvånarna har rätt att kräva? Varför betalar hellre Botkyrka kommun miljonbelopp i böter än bygger nytt?